Ansøgningskriterier

Legater gives til studerende med nordjysk baggrund.

Legatet gives til studerende ved højere læreanstalter i Nordjylland, som i forbindelse med studiet agter at tilbringe en periode fra 3-6 måneder i praktik i udlandet eller studere et semester ved en højere læreanstalt i udlandet. For at få tildelt legatet er det en forudsætning, at studieopholdet i udlandet er meritgivende, at ansøgeren har mindst 2 års studier bag sig og har nordjysk baggrund.

Uddeling af legatmidler finder kun sted en gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. april, og tildelte midler uddeles i begyndelsen af maj. Legatmodtagere, som tidligere har modtaget en legatportion, kan ikke søge igen.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Aalborg Stiftstidendes Fond, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9935 3535, mail ASF@nordjyske.dk.

Download ansøgningsskema i Word eller Pdf 

BEMÆRK: Næste ansøgningsfrist er 1. april 2020. 

Der ydes ikke støtte til igangværende eller afholdte studieophold.