Ansøgning og kriterier

Legater gives til studerende ved højere læreanstalter i Nordjylland.

Hvem kan søge?

Aalborg Stiftstidendes Fonds legater gives til studerende ved højere læreanstalter i Nordjylland (Aalborg Universitet, University College Nordjylland eller Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg), som i forbindelse med studiet agter at tilbringe en periode fra 3-6 måneder i praktik i udlandet eller studere et semester ved en højere læreanstalt i udlandet.

For at få tildelt legatet er det en forudsætning, at:
- Studieopholdet i udlandet er meritgivende.
- Ansøgeren har mindst 2 års studier bag sig.
- Ansøgeren har nordjysk baggrund.

 

Hvem kan ikke modtage støtte?

Man kan ikke søge om legat fra fonden, hvis man studerer ved en højere læreranstalt uden for Region Nordjylland. 
Der ydes ikke støtte til studieophold, der enten er afholdt eller igangværende ved ansøgningsfristens udløb.
Legatmodtagere, som tidligere har modtaget en legatportion fra Aalborg Stiftstidendes Fond, kan ikke søge igen.

 

Hvornår og hvordan ansøger man?

Uddeling af legatmidler finder sted én gang årligt.
Næste ansøgningsfrist er 1. april 2021, og tildelte midler uddeles i maj. 

KLIK HER FOR AT UDFYLDE OG INDSENDE DIN ANSØGNING

Hav dit NemID klar, da du skal bruge det for at logge ind.

 

Har du spørgsmål i forhold til indhold, kan Aalborg Stiftstidendes Fond kontaktes på tlf. 9935 3535 eller mail ASF@dnmh.dk
Har du tekniske spørgsmål, kan Grant Compass kontaktes på tlf. 6177 9230 eller mail support@grantcompass.com