Bestyrelsen for Aalborg Stiftstidendes Fond

Jørgen Kjær Jacobsen (formand)

Direktør.
Født 1952.
Indtrådt i bestyrelsen i 2014 - valgperiode til 2019.
Særlige kompetencer:
Erfaring fra flere år som bestyrelsesformand for en erhvervsdrivende fond og som bestyrelsesformand i 2 børsnoterede selskaber og 4 øvrige industriselskaber.
Øvrige ledelseshverv omfatter: Direktør og hovedaktionær i Raskier A/S, Aalborg.
Medlemmet anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2017: 373.517,00 kr. 

Laurits Toft (næstformand)

Advokat.
Født 1957.
Indtrådt i bestyrelsen i 2009.
Særlige kompetencer:
Erfaring som bestyrelsesmedlem fra flere selskaber.
Medlem anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2017: 129.693,00 kr.

Jørgen Schiøttz-Christensen

Godsejer.
Født 1964.
Indtrådt i bestyrelsen i 1989 - valgperiode til 2020.
Særlige kompetencer:
Erfaring fra flere selskaber som bestyrelsesmedlem i den maritime sektor, rådgivning og bygge- og anlægssektoren.
Øvrige ledelseserhverv omfatter: Selvstændig erhvervsdrivende, Klingstrup Hovedgård.
Medlemmet anses for afhængigt - direkte efterkommer af fondens stifter.
Samlet vederlag modtaget i 2017: 119.317,00 kr.

Nils Dorin Jacobsen

Direktør.
Født 1952.
Indtrådt i bestyrelsen i 2009, genvalgt i 2013, valgperiode til 2018.
Særlige kompetencer:
Mangeårig erfaring som direktør og bestyrelsesformand/medlem i koncernselskaber samt i ejerledede, fondsejede og børsnoterede danske og udenlandske selskaber.
Øvrige ledelseserhverv omfatter: Direktør og hovedaktionær i Nordic Mentor ApS, Gistrup.
Medlemmet anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2017: 249.010,00 kr.

Anne Marie Kanstrup

Professor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Født 1974.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017 - valgperiode til 2022.
Særlige kompetencer:
Erfaring fra flere ledelseshverv og tillidshverv på Aalborg Universitet, samt Ministerielle tillidshverv.
Medlemmet anses for uafhængigt.
Samlet vederlag modtaget i 2017: 119.317,00 kr.

Annette Lauth-Christensen

Markedschef, NORDJYSKE Medier A/S.
Født 1963.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017 – valgperiode til 2019.
Særlige kompetencer:
Øvrige poster i bestyrelser omfatter:
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S 2017 –
Samlet vederlag modtaget i 2017: 41.501,00 kr.

Pia Baltzer Bertelsen

Salgsassistent, NORDJYSKE Medier A/S.
Født 1963.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017 - valgperiode til 2019.
Særlige kompetencer:
Øvrige poster i bestyrelser omfatter:
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S 2017 –
Samlet vederlag modtaget i 2017: 31.126,00 kr.

Torben O. Andersen

Journalist, NORDJYSKE Medier A/S.
Født 1951.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017 - valgperiode til 2019.
Særlige kompetencer:
Samlet vederlag modtaget i 2017: 31.126,00 kr.

Fondens fundats fastsætter en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer.

Fra venstre mod højre:  Nils Dorin Jacobsen, Anne Marie Kanstrup, Torben O. Andersen, Annette Lauth-Christensen, Jørgen Kjær Jacobsen,  Pia Baltzer Bertelsen, Jørgen Schiøttz-Christensen, tidligere bestyrelsesmedlem, Laurits Toft.

Fra venstre mod højre: Nils Dorin Jacobsen, Anne Marie Kanstrup, Torben O. Andersen, Annette Lauth-Christensen, Jørgen Kjær Jacobsen, Pia Baltzer Bertelsen, Jørgen Schiøttz-Christensen, tidligere bestyrelsesmedlem, Laurits Toft.