Bestyrelsen for Aalborg Stiftstidendes Fond

Jørgen Kjær Jacobsen (formand)

Direktør.
63 år.
Indtrådt i bestyrelsen i 2014 - valgperiode til 2019.
Erfaring fra flere år som bestyrelsesformand for en erhvervsdrivende fond og som bestyrelsesformand i 2 børsnoterede selskaber og 4 øvrige industriselskaber.
Øvrige ledelseshverv omfatter: Direktør og hovedaktionær i Raskier A/S, Aalborg.
Medlemmet anses for uafhængigt.

Laurits Toft (næstformand)

Advokat.
59 år.
Indtrådt i bestyrelsen i 2009.
Erfaring som bestyrelsesmedlem fra flere selskaber.
Medlem anses for uafhængigt.

Jørgen Schiøttz-Christensen

Godsejer.
52 år.
Indtrådt i bestyrelsen i 1989 - valgperiode til 2020.
Erfaring fra flere selskaber som bestyrelsesmedlem i den maritime sektor, rådgivning og bygge- og anlægssektoren.
Øvrige ledelseserhverv omfatter: Selvstændig erhvervsdrivende, Klingstrup Hovedgård.
Medlemmet anses for afhængigt - direkte efterkommer af fondens stifter.

Nils Dorin Jacobsen

Direktør.
63 år.
Indtrådt i bestyrelsen i 2009, genvalgt i 2013, valgperiode til 2018.
Mangeårig erfaring som direktør og bestyrelsesformand/medlem i koncernselskaber samt i ejerledede, fondsejede og børsnoterede danske og udenlandske selskaber.
Øvrige ledelseserhverv omfatter: Direktør og hovedaktionær i Nordic Mentor ApS, Gistrup.
Medlemmet anses for uafhængigt.

Anja Bechmann

Assoc. Professor, Aarhus Universitet.
39 år.
Indtrådt i bestyrelsen i 2015 – valgperiode til 2020.
Har en ph.d. grad i innovationsprocesser i mediehuse og har i 13 år arbejdet med datadrevne studier. Er leder af Digital Footprints Research Group, som studerer kommunikations- og adfærdsmønstre på mobile og sociale platforme.
Er udpeget som digital vismænd i ATVs Råd for Digitale Vismænd og sidder i bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed samt medlem af advisory board for Internet Week Denmark.
Medlemmet anses for uafhængigt.

Annette Lauth-Christensen

Markedschef, NORDJYSKE Medier A/S.
53 år.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017 – valgperiode til 2019.
Øvrige poster i bestyrelser omfatter:
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S 2017 -

Pia Baltzer Bertelsen

Salgsassistent, NORDJYSKE Medier A/S.
54 år.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017 - valgperiode til 2019.
Øvrige poster i bestyrelser omfatter:
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Aalborg Stiftstidende A/S 2017 -

Torben O. Andersen

Journalist, NORDJYSKE Medier A/S.
66 år.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017 - valgperiode til 2019.

Fra venstre mod højre: Jørgen Schiøttz-Christensen, Laurits Toft, Hanne Kathrine Krogstrup, Jørgen Kjær Jacobsen, Anja Bechmann, Jens Hukiær, Tina Bach Toft Sørensen, Nils Dorin Jacobsen. René Byrialsen var ikke tilstede ved fotograferingen.