Bestyrelsen for Aalborg Stiftstidendes Fond

Jørgen Kjær Jacobsen (formand)

Direktør.
Født 1952.
Indtrådt i bestyrelsen i 2014.
Samlet vederlag i 2021: 396.000,00 kr.

Laurits Toft (næstformand)

Advokat.
Født 1957.
Indtrådt i bestyrelsen i 2009.
Samlet vederlag i 2021: 137.500,00 kr.

Jørgen Schiøttz-Christensen

Godsejer.
Født 1964.
Indtrådt i bestyrelsen i 1989.
Øvrige poster i bestyrelser omfatter:
Samlet vederlag i 2021: 126.500,00 kr.

Nils Dorin Jacobsen

Direktør.
Født 1952.
Indtrådt i bestyrelsen i 2009.
Samlet vederlag i 2021: 264.000,00 kr.

Anne Marie Kanstrup

Prorektor, Aalborg Universitet.
Født 1974.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017.
Samlet vederlag i 2021: 126.500,00 kr.

Jakob Linaa Jensen

Associate Professor of critical social media studies, Aarhus Universitet
Født 1973.
Indtrådt i bestyrelsen i 2018.
Samlet vederlag i 2021: 126.500,00 kr.

Dorthe Andersen

Redaktionsassistent, Det Nordjyske Mediehus.
Født 1964.
Indtrådt i bestyrelsen i 2022.
Vederlag i 2021: 0 kr.

Pia Baltzer Bertelsen

Administrativ assistent, Det Nordjyske Mediehus.
Født 1963.
Indtrådt i bestyrelsen i 2017.
Samlet vederlag i 2021: 44.000,00 kr.

Marianne Isen

Journalist, Det Nordjyske Mediehus.
Født 1965.
Indtrådt i bestyrelsen i 2022.
Vederlag i 2021: 0 kr.