Fondens baggrund

Aalborg Stiftstidendes Fond blev oprettet i anledning af dagbladet Aalborg Stiftstidendes 200-årsdag 2. januar 1967. 

Fondens stifter er chefredaktør og direktør Alf Schiøttz-Christensen, der ved oprettelsen af fonden afstod hele sin beholdning af aktier i Aalborg Stiftstidendes AIS. Dette skete i taknemmelig erindring om hans afdøde forældre Lauritz og Thora Schiøttz-Christensen og om hans hustru Ebba F. Jørgensen, som alle var besjælet af ønsket om at sikre Aalborg Stiftstidendes fortsatte eksistens som et frit og selvstændigt dagblad.

Det var stifterens håb, at det skal blive muligt for fonden at erhverve samtlige aktier i Aalborg Stiftstidendes A/S og dermed sikre bladets økonomiske uafhængighed, således at dets redaktion frit kan tjene den landsdel, hvor bladet nu er blevet læst i over 250 år.

Fondens oprettelse og dens formål er, forinden den trådte ud i livet, godkendt af alle aktionærer i det familieaktieselskab, der i dag står som ejer af Aalborg Stiftstidende, og disse har godkendt fondens fundats.

Læs fundatsen.